Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okolí Prášil – jezero Laka a Prášilské jezero

10. 8. 2008

Výchozím bodem je rekreační obec Prášily. Prášily vznikly původně jako osada sklářských dělníků, která později proslula jednou z nejstarších papíren v Čechách, dodávající ruční papír i pro prezidentskou kancelář. Obec, která zdárně přestála několik pokusů o likvidaci (r. 1933 vyhořela papírna a v 70.letech byl zbořen kostel sv. Prokopa), dnes prožívá dík enormnímu turistickému zájmu renesanci.

Vyjíždíme po silnici č. 33 směr Skelná a mírně klesáme /1-2/ údolím Prášilského potoka k rozcestí Prášilský potok. Z údolí jsou pěkné výhledy po levici na členité kopce v okolí Dřevěné hole a Hůreckého vrchu a po pravici na Slunečnou a Kamenitý vrch vystupující ze Stodůleckého lesa.

Od rozcestí stoupáme /2-3/ přes louku, která dříve sloužila k vojenským účelům jako střelnice. Když vjedeme do lesa převážně stoupáme /2/ po ostřeji zvlněné cestě, přičemž nám zdejší krajina uštědří několik krásných pohledů na údolíčka mezi Dřevěnou holí, Ždánidly a bývalým Formbergem. Na další rozcestí narazíme v místech, kde kdysi stávala sklářská farní ves Hůrka. Vesnička byla i s kostelem zdemolována a její neblahý osud nám dnes připomene pouze torzo chátrající kaple.

ObrazekZ Bývalé Staré Hůrky dojedeme střídavým klesáním a stoupáním /2/ k jezeru Laka. Pleso ledovcového původu s plovoucími ostrovy a slatinnými břehy, obklopené horskými lesy, je ideální k rozjímání nad krásami přírody. Od jezera musíme vyšlapat další kopec /2-3/ k rozc. Zlatý stoleček, kde se v minulosti scházeli čeští a němečtí překupníci při směně pašovaného zboží. Z pašerácké křižovatky zaslouženě sjíždíme /1-2/ podél česko - německých hranic Hubačovou cestou k rozc. Horní Ždánidla. Tento úsek patří do klidového území, které je z důvodu výskytu zvlášť chráněných živočichů citlivých na rušení od 1.3. do 30.6. uzavřeno. Zpět do Prášil dojedeme údolím Prášilského potoka.

ObrazekV Prášilech si můžeme odpočinout a občerstvit se před dalším okruhem pro změnu k Prášilskému jezeru. Po silnici č. 33 nyní pojedeme na opačnou stranu a po krátkém sjezdu vyjedeme /2/ na kopec k rozc. Slunečná - bývalý Gruberg. Od informačního srubu Správy Národního parku Šumava jedeme směr Prášilské jezero a téměř vytrvale stoupáme /2/ nad Jezerním potokem. Asi 200 m pod jezerem u roubeného odpočívadla je třeba zamknout kolo, protože se ocitáme v I. zóně Národního parku a stejně se zde cesta mění v nesjízdnou kamenitou suť. Magické Prášilské jezero vzniklo po ustoupení ledovce a na jeho západní straně se nad ním zdvihá 150 m vysoká karová stěna. Jezero je díky své vysoké kyselosti od 70. let bez ryb.

Od jezera sjíždíme zpět k rozc. Slunečná - samoty, kde zabočíme ostře doprava na žlutou značku a stoupáme /2/ přes bývalou střelnici a později už lesem po terénní cestě k rozc. Nová Studnice. Nabídne se nám zde pěkný výhled na celý úsek cesty, po které ostře klesáme /2/ k silnici č. 33 u bývalého Velkého Boru. Zpět do výchozího bodu absolvujeme už pouze dva sjezdy okořeněné jedním kopcem.