Jdi na obsah Jdi na menu
 


21.7.2012 - Krajem rybníků na zámek Blatná

12. 9. 2012

Červencová,polojasná sobota se ukázala jako vhodná pro nějaký ten kratší cyklistický výlet. Opět tak jako již kolikrát,časně ráno nasedám do motoráku,který mne odváží až do nádraží Horažďovice-předměstí.Zde usedám na kolo a po silnici,což je též cyklotrasa č.312,vyrážím přes most vstříct nějakým těm zážitkům.Kousek za mostem,pod který vede železniční trať se cyklotrasa dává vpravo do mírného kopečka,odkud jsou dost pěkné výhledy široko daleko. Projíždím okolo několika rybníků,minu též krásně upravená boží muka a dojíždím do vesnice jménem Mečichov,což značí že se ocitám v Jihočekém kraji."První zmínka o obci Mečichov je z 18.století,kdy se v roce 1741 postavila a zároveň vysvětila kaple (p.Marie a sv.Vojtěcha). Severním směrem od obce,na zalesněném kopci zvaném „Na míšné hoře“,se nachází Svatá trojice,vyzdobená malbami na štukové omítce.Pod touto Svatou trojicí se údajně nachází hromadný hrob občanů,kteří zemřeli při morové epidemii.Uprostřed návsi se nachází památník padlých vojáků v 1.světové válce,který byl vybudován z finančních příspěvků občanů obce a rodáků žijících v Americe.".Zde na chvilku cyklotrasu opouštím a po silničce stoupám po svahu vrchu Míšná hora (556 nm),abych asi po 1km sjel do vesničky Nahošín.Na konci této vesničky se nachází křižovatke,na které se dávám vlevo.Projíždím po hrázi rybníku Nahošín a ještě jednoho menšího,za kterým mne čeká výjezd do kopečka,na jehož vrcholu je skalní útvar nebo něco podobného zvaný Čertův ranec.Silnička vede po vrstevnici,takže po takovém objetí kopečka se ocitám ve vesnici,kterou jistě mnozí cyklisté znají,Bratronice."Nejstarší dochovaná zmínka o obci Bratronice pochází z roku 1227,kdy ves patřila svatojiřskému klášteru na Pražském hradě.Vladycké sídlo zde bylo již ve 14. století.Prvním vladykou je uváděn roku 1361 Mikuláš a o něco později je zmiňován vladyka Čeněk.Dalším majitelem se stává Bedřich z Bratronic,po jehož smrti přešel majetek na jeho ženu Kateřinu.Ta své věno v roce 1397 prodala Mikulášovi z Kestřan.V roce 1433 se připomíná jako další majitel Beneš a po něm v roce 1457 Jan z Bratronic.V letech 1509-1517 vlastnil Bratronice Smil ze Sedlce.Následoval Hynek Radkovec z Mirovic a po něm jeho nezletilý syn Petr.Okolo roku 1576 se ujal držení Bratronic Jan Hořčice z Prostého,který byl hejtmanem Práchenského kraje.Ten původní tvrz přestavěl v roce 1603 na zámek ve slohu pozdně-renesančním.Společně s Bratronicemi koupil i 3 km vzdálenou vesnici Jindřichovice za 4.500 kop míšeňských grošů.Více na www.ou-bratronice.cz ".Ale proč tedy je ves i cyklisticky známá,jedním z posledních vlastníků byl rod Battagliů,z kterého Christian i jeho sestra Blanka,byli vášnivými cyklisty."Christian Battaglia se narodil 7.12.1914 ve Vídni.Byl vynikajícím cyklistou,nevyhrál sice žádný prestižní závod,Tour de France,ani Tour de Bohéme,ale tisíckrát překonal sám sebe.O jeho stěží uvěřitelných husarských kouscích kolují dodnes v cyklistických kruzích barvité historky.Tento nikým nesrovnatelný sportovní originál se postaral o svou nesmrtelnost už za svého života.Za více než šest desítek let dokázal v sedle zlámat vaz téměř miliónu kilometrů (935 000).Na nejdelším národním cyklomaratónu Praha - Karlovy Vary - Praha startoval poctivě rovných čtvrt století.Tento nikým nepřekonatelný triumf mu vynesl přezdívku „Karlovarský hrdina".Více na www.ou-bratronice.cz ".V roce 2002 mu byl na návsi slavnostně odhalen pomník,který je ozdoben květinami.Z návsi pokračuji již po cyklotrase č.312,okolo zámecké zdi z kopečka,po parádní asfaltičce,míjím ve stoupáníčku rybníčky Pazderník,Hůrka a Pravda,až se dostávám na křižovatku.Tu rovně přejíždím a pokračuji po silničce dále,opět míjím boží muka a po projetí lesíku se ocitám ve vesničce Jindřichovice.Hned za nimi mne však cyklotrasa navádí vpravo na lesní cestu a začíná parádička.Projíždím lesem i polní cestou až se po cca 3km ocitám na rozcestí,kde odbočuji vlevo a po asfaltce sjedu do vesnice Mačkov. Z vrchu nad vsí je parádní výhled do kraje.Projedu vsí a čeká mne 3km dlouhá rovinka až do města Blatná." První písemná zmínka o Blatné je z roku 1235.Ve 14.století vlastnili osadu Bavorové ze Strakonic.V 15.století a na počátku 16.století je blatenský hrad centrem dominia Pánů z Rožmitálu.Roku 1601 byla Blatná císařem Rudolfem II. povýšena na město.To je zasazeno do krajiny,tvořené mírnými žulovými pahorky a hladinami překrásných rybníků.Jméno dostalo podle blat,mezi nimiž bylo založeno....více na www.mesto-blatna.cz ".Ve městě se akorát konají trhy a také zde je předváděčka jízdy a skoků na jednokole.Projíždím takřak celým městem,teď už však po cyklotrase č.31,okolo nádraží po silnici která je pěkně členitá.Projíždím lesíkem a ocitáme se ve vesničce Hajany,kde mají na návsi zajímavý kostelík.A vida,teď se zatáhlo a trochu zkáplo.Z této vesničky pokračuji do kopečka,z kterého je taktéž pěkný výhled.Dojíždím na křižovatku,kde se dávám vpravo a po větší silnici pokračuji až do obce Lnáře,kam sjedu okolo rybníku Podhájec,přímo až k místnímu zámku."První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318 (či 1313),ale mnohé pozůstatky z doby laténské v okolí dávají tušit,že kořeny obce sahají mnohem hlouběji v minulosti. Lnáře byly obcí,kde více než čtyři staletí sídlila vrchnost pro široké okolí.Původně na zdejší Staré Tvrzi,později (po r.1670) na pohodlnějším a honosnějším "novém" zámku.Německý název místa Schlüsselburg znamená v češtině Klíčohrad.Tento název, v minulosti hojně používaný,je velmi starého původu.Již nejstarší původem němečtí vladykové lnářští,či Schlüsselburští,měli ve svém modrém erbu vyobrazený zlatý (či černý) klíč,který se zde našel již pradávno při orání.Tato událost byla umocněna zjevením Sv.Maří.A právě od této události (legendy) se vyvinul název pozdější název Schlüsselburg. První,kdo ho prý oficiálně využíval,byl hrabě Wratislaw z Mitrowic a jméno se užívalo až do r.1945 velmi hojně.Z počeštěných verzí tohoto jména se dochovala verze Klíčumburk,jak se také někdy Lnářům ve středověku říkalo.Proto německý název obce,ač dnes nepříliš často používaný,je důležitý historicky a tradicí.Více než u jakéhokoliv sídla v okolí Lnářů.Český název "Lnáře" je také starého původu a znamená "vesnice pěstitelů lna",tehdy obvyklé plodiny.Více na www.lnare-obec.cz ".Ze Lnářů pokračuji po cyklotrase č.1064 a teď opět začíná trochu bikingu.Z obce vyjíždím po rozbité asfaltce,okolo zahrádek do kopečka na kterém se cesta narovnává a dostává vzezření polní cesty. A je to skutečně zážitek,rozhled do kraje.Přejíždím přes železniční přejezd,okolo železniční zastávky,i když ta trať vypadá,že tu už dlouho nic nejelo nebo aspoň málokdy.Po chvilce se cesta opět mění na asfaltovou a po ní dojíždím do vesničky Hradiště,kde na návsi stojí pěkný kostelík. Odtud je to již po asfaltce,i když členitým terénem,při čemž minu velký rybník Nezdřev,za kterým se nachází stejnojmenná vesnice.Po vystoupání do kopečka sjíždím okolo dvojitého rybníku zvaným Pátek a Podhrad,až se ocitám ve vesničce Bezděkov,kde na návsi mají taktéž architektonicky zajímavý kostelík.Odtud je to cca 1km do kopečka a po projetí lesíkem již vidím známou továrnu fy.Haas,což značí,že po odbočení vpravo a výjezdu do kopečka se ocitám v obci Chanovice. "Nejstarší písemná zmínka o Chanovicích pochází z roku 1352 .V registrech papežských desátků z této doby je uveden chanovický kostel jako farní .Tehdejšími patrony kostela byli bratři Batík a Vintíř z Chanovic.Tito první známí chanovští vladykové měli ve svém erbu dva trojzubé klíče,podobně jako majitelé okolních tvrzí ve Lnářích,Kotouni,Poli,Hošticích a Čekanicích.Více na stránkách www.chanovice.cz ".Z obce pokračuji po asfaltce,která je velice členitá,přes vesnice Dobrotice a Holkovice,až se ocitám v obci Velký Bor.A zde na návsi si musím jedno orosené dát.Jelikož mne bohužel tlačí čas,tak pokračuji po frekventované silnici č.188,která je pěkně houpavá,přes železniční přejezd až mne z posledního kopečku čeká již jen sjezd až do města Horažďovice na nádraží,kde zjišťuji že jsem najel pohodových 48km.